Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky a zákony

Vyhlášky a zákony

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

OZV 1/2015. o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

1.1.2016

OZV 1.2016 - požární řád obce Kruh 13.2.2016
Znak a prapor OZV

25.07.2003

OZV 3/2011 místní poplatky - poplatek za psy

1.1.2012

OZV - rekreační poplatek.

1.08.2011

OZV 1/2014. - poplatek odpady 2.1.2015
OZV 3/2013 veřejný pořádek a volný pohyb psů 1.1.2014
OZV 2/2013 kompostování 1.1.2014
Nařízení 1.2016 - zákaz podomního a pochůzkového prodeje v obci Kruh 21.1.2016

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/206 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon

Usnesení a zápis

2017

Usnesení  Zápis
Usnesení 13.12.2017 Zápis 13.12.2017
Usnesení 25.10.2017  Zápis 07.08.2017 
Usnesení 07.08.2017  Zápis 05.06.2017 
Usnesení 05.06.2017  Zápis 21.04.2017 
Usnesení 21.04.2017  Zápis 10.04.2017 
Usnesení 10.04.2017  Zápis 22.02.2017 
Usnesení 22.02.2017  Zápis 25.01.2017 

2016

Usnesení  Zápis
Usnesení 01.12.2016 Zápis 01.12.2016 
Usnesení 31.10.2016  Zápis 31.10.2016 
Usnesení 17.09.2016  Zápis 20.10.2016 
Usnesení 20.07.2016  Zápis 17.09.2016 
Usnesení 23.05.2016  Zápis 20.07.2016 
Usnesení 05.05.2016  Zápis 23.05.2016 
Usnesení 20.04.2016  Zápis 05.05.2016 
Usnesení 12.02.2016  Zápis 20.04.2016 
Usnesení 20.01.2016  Zápis 12.02.2016 

2015

Usnesení  Zápis
Usnesení 24.11.2015 Zápis 24.11.2015 
Usnesení 17.08.2015 Zápis 16.10.2015 
Usnesení 25.05.2015 Zápis 07.10.2015 
Usnesení 10.04.2015 Zápis 17.08.2015 
Usnesení 27.02.2015 Zápis 25.05.2015 
Usnesení 16.01.2015 Zápis 10.04.2015 
  Zápis 27.02.2015