Zobrazit na mapě mapa

Změna velikosti písma

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
28 29 30 31 1 2 3
4
Oznámení začátku školy 2023-2024
5 6
Hlášení obecního úřadu
7 8 9 10
11
ČČK Kruh - zájezd Zahrada Čech Litoměřice
12 13 14 15 16
Ukliďme Česko Ukliďme Kruh podzim 2023
Ukliďme Česko, Ukliďme Kruh
André Rieu-2023 Maastricht Concert
17
18 19 20
Hlášení obecního úřadu
21 22 23
Tenisový turnaj Kruh OPEN
Sběr nebezpečného odpadu
Svoz elektroodpadu
Sběr velkoobjemového odpadu
KRAKONOŠOVO ZAHRADNICTVÍ ŠÍR
24
Tenisový turnaj Kruh OPEN
Sběr velkoobjemového odpadu
25 26 27 28 29
Zdravotní středisko Roztoky dovolená
30
Kino Kruh 30.9. - 13.10.
1
Kino Kruh 30.9. - 13.10.

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > O obci > Informace o obci

Informace o obci

Poloha a charakteristika obce

pohlednapanoramakrkonoš_700

hořeníčástobce_700Obec Kruh leží v západní částí Podkrkonoší, v okrese Semily. Rozloha katastru je 604 ha. Kruh je obcí podhorského charakteru s rozptýlenou zástavbou. Osou výrazně protáhlého půdorysu obce je Kružský potok, sledovaný silnicí III. Třídy Roztoky u Jilemnice – Kruh – Mříčná. Zástavba Hoření část obce sleduje tuto osu zhruba v délce 3 km. V horní (severní) části obce je rozložena převážně na levém břehu potoku, kolem komunikace a na prudkém levobřežním svahu až po terénní hranu údolí. Střední část obce se rozkládá na obou březích potoka a zástavba se soustřeďuje především po pravém břehu nad komunikací. Dolní (jižní) část obce s velmi rozptýlenou zástavbou se rozkládá na obou stráních údolí.

 

Největší část území je využívána pro zemědělskou produkci (486 ha) – z celkové výměry obce je 80,5 % zemědělská půda. Nezemědělská půda se rozkládá na 118 ha a tvoří ji především lesy (76 ha). Zastavěné plochy obce (7 ha) tvoří pouze nepatrné procento z celkové katastrální výměry.

 

Pověřeným úřadem III. typu pro obec Kruh je MěÚ v Jilemnici (6 km), kde se nachází úřady s přeneseným výkonem státní správy.

Z hlediska krajinného prostředí je prostor obce charakterizován výraznou hranou, vymezující údolí z východu (výškový rozdíl oproti vodoteči cca 30 m) a povolnými svahy pravého břehu potoka, stoupajícími k severozápadu. Ve střední části obce se údolí rozšiřuje směrem východním, v jižní části je opět sevřenější. Nadmořská výška obce je 410 – 480 m. Morfologie terénu vytváří tak velmi protáhlý a poměrně uzavřený prostor s blízkými pohledovými horizonty.

Obyvatelstvo

Vývoj počtu obyvatel v letech 1930 - 2009

ROK

1930

1950

2002

2003

2004

2016

POČET

1016

763

501

488

486

470

 

Počet obyvatel k 31.3.2016 činil 470 z toho je 233 mužů a 237 žen. Průměrný věk obyvatel obce 44 roku. V posledních letech se počet obyvatel nemění.

 

V minulém období stanovila urbanistická studie pro uvedené aktivity vhodné lokality, které obec získala do nově utvořeného územního plánu obce, schváleného v roce 2010. Do míst bude v roce 2013 vybudována nová místní komunikace.

Domovní a bytový fond

Domovní bytový fondTrvale obydlených domů je v obci 132, z toho rodinné domy činí 88,6 %. Neobydlených domů je v obci evidováno 64, z toho je 54 nevyčleněných chalup. Rozsah domovního fondu, který není trvale využíván, je značný. Důvodem je vysoký podíl rodinných domů, které svým standardem neodpovídají požadavkům mladých rodin. Celkový počet bytů v obci je 176. Převážná část bytů je v rodinných domech (76,7 %), 22,7 % bytů je lokalizováno v bytových domech.

 

Průměrné stáří domu je 51,3 let. 15,9 % bytů bylo postaveno do roku 1899, dalších 27,8 % bytů bylo postaveno od roku 1900 do roku 1945. Největší výstavba bytů byla realizována v letech 1946 – 1970 (29 %). Od roku 2002 se výstavba rodinných domů v obci opět značně zvýšila a tento trend stále trvá, i když nový stavební zákon platný od 1.1.2007 zasáhl do výstavby velmi tvrdě např. omezením výstavby pouze na hranici intravilánu obcí.

Obraz vesnice

Obraz vesniceCharakter zástavby v obci je rostlý. Převažují zde isolované domky vesnického typu. Rozložení starých objektů lidové architektury s četnými statky svědčí o tom, že zástavba, původně volněji rozložená v údolí, se postupně soustřeďovala k silnici a později k dnešnímu středu obce. Vznikl tak poměrně přirozený přechod zástavby k zastavěné části obce do krajiny bez mimořádných prostorových konfliktů.

 

Nové domy jsou většinou postaveny na původních základech, čímž je udrženo měřítko a rozmanitost zástavby. Obyvatelům obce i rekreantům proto lze poděkovat za udržování dobrého stavu objektů. Úroveň oprav je samozřejmě závislá na finančních možnostech vlastníků a na pochopení významu zachování stavby.

Nadále je nutné dbát (působit na vlastníky), aby při rekonstrukcích zachovávali např. hmotové vztahy, velikosti a tvary oken, atd.

Doprava a komunikace

  1. státní komunikace a železnice 
    zastávkaČSAD_700.jpgObcí prochází státní komunikace III. třídy č. 28 614 Roztoky u Jilemnice - Kruh - Mříčná, jež je zároveň dopravní páteří celé obce. Dále obcí prochází silniční spojka III/ 28 615 Kruh - Roztoky u Jilemnice. Vzhledem k přepravě těžkých nákladů se stav těchto komunikací rok od roku zhoršuje. Obec z tohoto důvodu není spokojena s nadměrným zatěžováním silnic a s jejich postupnou destrukcí. Jsou již místa, kde dochází k sesuvům svahů v těsné blízskosti vozovek.
    Územím prochází jednokolejná železniční trať č. 040 (Chlumec nad Cidlinou - Trutnov). Nejbližší železniční stanice je na okraji sousední obce Roztoky u Jilemnice ( 2km ). Občanům Kruhu by vyhovovala zastávka více v lokalitě za kružským kravínem. Případná realizace bude věcí dalších jednání.
  2. místní komunikace a jejich údržba 
    Obec je vlastníkem cca 6 km místních komunikací. Místní komunikace jsou v některých úsecích penetrované. V uplynulém období se podařilo některé úseky opravit položením celoplošného asfaltového koberce. Do správy obce patří také úseky chodníků, které lemují převážnou část komunikace III. třídy procházející obcí. V roce 2004 - 2006 bylo do opravy třech úseků chodníků investováno 800 tisíc korun z rozpočtu obce.V roce 2008 byl opraven 300m úsek místní komunikace od hráze rybníka do plánované zástavbové lokality. Hodnota díla se vyšplhala na 320.000,- Kč z plánovaných 200.000,- Kč, vzhledem k nekvalitnímu podloží původní komunikace.