Vážení diváci, přinášíme stručné shrnutí letošní promítací sezóny

Úspěšnost jednotlivých filmů

Pomozte nám vybrat filmy na příští sezónu!

Rok 2009 stíhala světová ekonomická krize. Nevím, nakolik dolehla na kružské občany a nakolik se promítla na letošním provozu kina. Srovnám-li letošní výsledky s těmi loňskými ze dvou klíčových faktorů, tedy z hlediska financí a počtu diváků, docházím k následujícímu: Z hlediska peněz, kterými musela obec v letošním roce provoz kina dotovat, jsme na tom lépe. Vloni dotovala obec kino více jak 70 000 korunami, letos je podpora přibližně o 20 000 nižší. To vypadá pozitivně. Na druhou stranu máme ale k dispozici čísla o průměrné návštěvnosti na 1 představení, která jsou srovnatelná s těmi loňskými. Co z tohoto srovnání můžeme vyčíst? Že neklesl zájem diváků o naše kino, a to navzdory krizi.

Zdání ale může klamat. Vezmu-li v úvahu, že jsme se velmi systematicky věnovali propagaci v okolních vesnicích a také v Jilemnici, kde jsme využili zpoplatněnou propagační službu a docílili tak stálého zveřejňování našeho programu na vývěsních plochách, očekával bych nárůst. Účast přespolních na uváděných představeních se opravdu zlepšila, o čemž svědčily zaparkované automobily před kinem. O to víc ale zamrzí, když mezi diváky najdu sotva tolik Kružáků, kolik je prstů na jedné ruce.

Velmi mě těší pravidelní i občasní diváci našeho kina z řad našich občanů. Vždyť právě z obecního rozpočtu je provoz kina dotovaný a já z toho usuzuju, že by mělo kino sloužit právě Kružákům, a to ve větší míře. Je mi divné, že někomu stojí naše kino za to, aby nastartoval auto a jel 15 kilometrů, a někomu nestojí ani za to, aby si obul boty a přišel.

Letošní návštěvnost lze označit za průměrnou. Neopakovaly se situace z loňska, kdy by na 1 film přišli pouze 2 diváci. Taková situace totiž způsobuje vysoké ztráty. Zapůjčení jednoho filmu na 1 den se dnes začíná nebezpečně blížit průměrné částce 2 000 korun. A když přijde 5 diváků, sotva zaplatí ostatní provozní náklady. Nechceme našeho diváka posílat domů, když už se rozhodne vyrazit do kina, jen proto, že byl skoro sám, koho to ten den napadlo. To je vůči Vám nefér.

Podařilo se nám také jednáním s distributory a výběrem filmů snížit cenu některých představení a při tom zachovat aktuálnost filmů. Uvedli jsme ty neatraktivnější filmy, z nichž některé se setkaly s velkým diváckým ohlasem, také místních občanů. (Líbáš jako bůh –100 diváků, Doba ledová 3-110 diváků, Harry Potter –70 diváků, Milionář z chatrče –50 diváků), jiné ale propadly, ač jsme to nepředpokládali (Andělé a démoni- 15 diváků, Terminátor 4 –10 diváků, Operace Dunaj-5 diváků)

Nabízí se otázka, kde najít řešení. Filmy dostáváme v průměru 6-10 týdnů po celostátní premiéře, pouze výjimečně, v případě atraktivity, zařazujeme i starší filmy, což opět přináší rozporuplné výsledky (Hlídač č.47- 35 diváků vs. Sněženky a machři 2-15 diváků)

Co do měsíců se jevil nejúspěšněji květen, úspěšný byl i závěr sezóny. Naopak červenec a srpen byl povětšinou průměrný. Budeme tedy muset hledat cestu nejen k těm statisticky nejareaktivnějším filmům, ale více dbát o celkovou pestrost programu. 

Z naší strany se snažíme dělat skutečně maximum. O tom může svědčit pořízení moderního zvukového zařízení, které umožňuje projekci zvuku v kvalitě odpovídající 6-kanálové stereofonii a také  zánovních promítacích strojů, které kromě lepšího snímání zvuku umožňují také ostřejší a jasnější obraz a hladší průběh představení. Vše naplno spustíme v květnu 2010.

Podívám li se ještě jednou na deficit, který vzniká provozem kina, nabízí se mi pro obec výhodnější řešení jak ho uhradit, a to bez dotace. Zaokrouhlím-li obecní provozní dotaci na kino na 50 000 a počet obyvatel na 500, jednoduchým výpočtem zjistím, že kdyby každý Kružák šel dvakrát za promítací sezónu, která trvá 4 měsíce, do kina, provozní dotace nepotřebujeme. Je mi jasné, že ne každý z Vás do kina může nebo chce. Stačí ale poslat do kina občas děti, vnoučata či pravnoučata. Více diváků pro nás znamená lepší vyjednávací pozici při objednávání filmů, tedy zatraktivnění programu. A to udělá radost jak nám, kteří se o kino staráme, tak Vám, kteří do kina chodíte. A v lepším případě se nám podaří částku, která označuje dotaci na kino, o jednu nulu zkrátit. A to je, myslím,  výzva.

Již nyní začínáme vybírat filmy pro příští sezónu. Rozhodnout o podobě programu kina budete moct i vy. Koncem roku se na těchto stránkách objeví ankety, pomocí kterých budete moct spolurozhodnout o podobě programu.

 

 

 

 

 

Děkujeme Ing.Haně Vachtlové

a Ing. Milanu Vachtlovi za

sponzorský dar ve výši 15 000 Kč

22. 7. Magdaléna

Zítra: Libor

Sezona 2016

 Po digitalizaci jsme začali promítat v prosinci 2016 a začali jsme tehdy vlastně hitem Anděl Páně 2, Tehdy se sešlo téměř 100 diváků.  V dubnu roku 2017 jsme promítání přerušili kvůli probíhající rekonstrukci celého objektu, kde sídlí i naše kino. Ten čas jsme využili k dalšímu vylepšení. Nechali jsme nainstalovat nové plátno, které poskytuje jasnější a čistší obraz a to, že je při té příležitosti instalováno plátno větší než původní, to už je jen takový bonus. A mimoto jsme vylepšili i zvuk instalací moderního systému pro zvuk 7,1. Kino je nyní vybaveno tak, že jej mohou využít i četné spolky, které v obci pracují. Lze promítat videa, která při práci těchto spolků vznikla, včetně fotek, prezentací a podobně.  A co je také velmi důležité, už nepotřebujete teplé oblečení, protože kino je příjemně vytopené.

 

Top Ten od 2001

1) Ženy v pokušení (180 diváků)
2) Kuky se vrací (170 diváků)
3) Vratné lahve (159 diváků)
4) Pupendo (141 diváků)
5) Bathory (120 diváků)
6) Shrek třetí (117 diváků)
7) Doba ledová 3 (114 diváků)
8) Doba ledová 2 (110 diváků)
9) Mamma Mia! (102 diváků)
10) Troja (99 diváků)
11) Líbáš jako Bůh (99 diváků)

černo.JPG[2].jpg
http://www.obeckruh.cz/kino/

Uveřejňují náš program:

Deníky Bohemia (www.denik.cz)
MF Dnes (www.idnes.cz)
www.kina.365dni.cz

Návštěvnost stránek

038294