Aktuality


Aktuality

1 5 10 12 14 Starší

Pouťové posezení 4.6.2011

Datum konání: 22. 5. 2011

Srdečně Vás zveme na tradiční akci. Přijďte pobejt ke kružským hasičům. Více v přiloženém souboru.

Pouťové posezení 2011.pdf


Publikováno 22. 5. 2011 20:00

Monitorovací síť hlásičů úrovně radiace

Datum konání: 31. 3. 2011

V souvislosti s jadernou haváriií v Japonsku v jaderné elektrárně Fukušima přinášíme informace z Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje. Více informací naleznete v přiloženém odkazu:

Monitorovací síť hlásičů úrovně radiace (převzato z www.hzslk.cz)


Publikováno 31. 3. 2011 22:18

Vypalování porostů, nepovolené pálení a další činnosti s tímto související

Datum konání: 24. 4. 2011

S příchodem jara a s tím souvisejícími prácemi na zahrádkách, loukách, v lesích atd. upozorňujeme na možná nebezpečí, rizika a případné postihy při nepovoleném pálení a vypalování porostů.

Zárověň upozorňujeme na vysoké riziko požáru z důvodu velkého sucha. Proto nedoporučujeme rozdělávat oheň ve volném prostranství a v blízkosti lesních porostů!!!


Publikováno 28. 3. 2011 22:01

Od nového roku se změní podmínky při provozu, kontrolách a čištění komínů

"Čerpáno z HZSHK"

Od nového roku se změní podmínky při provozu, kontrolách a čištění komínů

Dne 1. ledna 2011 vstoupí v platnost nové Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Nové Nařízení vlády nahradí stávající vyhlášku č. 111/1981 Sb. a stanoví podmínky požární bezpečnosti při provozu spalinových (komínových) cest, frekvenci jejich kontrol a čištění. Upravuje také to, kdy a kým se provádějí revize spalinových cest a za jakých podmínek lze provádět vypalování komína.

Oproti dosud platné vyhlášce se výrazně zmírní požadavky na kontroly spalinových cest. Zatímco dnes je v případě komínu, do kterého jsou zapojeny spotřebiče na tuhá nebo kapalná paliva s výkonem do 50 kW povinnost provádět čištění, popř. kontrolu šestkrát ročně, podle nového nařízení budou stačit čištění pouze tři. V případě plynných paliv budou provozovatelé povinni čistit nebo kontrolovat spalinové cesty pouze jednou ročně bez ohledu na výkon připojeného spotřebiče. Komíny do 50 kW, které nejsou opatřeny komínovou vložkou a dodnes se musely dle vyhlášky kontrolovat šestkrát ročně, se v novém přepisu vůbec neuvažují

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje ze zákona provádí pouze kontroly právnických osob a podnikajících fyzických osob a jejich provozované činnosti. Hasiči v rámci kontroly u právnických osob a podnikajících fyzických osob budou jako dosud kontrolovat platnost a úplnost všech revizí, tedy i komínů a jejich stavu. V případě fyzických osob se také nic nemění a povinnost kontroly (odborná osoba) a čištění (může sám majitel) komínového tělesa si musí zajistit majitel objektu. Zákon neumožňuje hasičům provádět kontroly fyzických osob, tj. běžných občanů. Povinnost čištění komínů nebo kontroly komínové cesty hasičům za běžného stavu ze zákona nepřísluší. V případě požáru a podezření na příčinu vzniku od komínového tělesa může vyšetřovatel hasičů zjišťovat, v jakém stavu jej majitel nemovitosti udržoval, tj. kontrola čištění a kontroly spalinové cesty. V tomto případě bude poskytovat informace příslušné pojišťovně, která může na jejich základě krátit plnění pojistné události.

V souvislosti s novým nařízením o čištění komínů dochází k nejasnostech v základních pojmech. Je třeba rozlišovat dvě činnosti ve vztahu ke komínům:
ČIŠTĚNÍ - to si může každý majitel nemovitosti s topidlem o výkonu do 50 kW provádět sám. Dle nařízení vlády musí být prováděno 3x ročně.
KONTROLA SPALINOVÉ CESTY, tj. KOMÍNU - tu musí vždy provádět osoba odborně způsobilá, tj. kominík s průkazem odbornosti. Tato kontrola se provádí 1x ročně.

91. Nařízení vlády o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv


Publikováno 26. 12. 2010 21:14

Nově zvolení funkcionáři obce Kruh

Datum konání: 21. 11. 2010

uvolněný starosta obce - Jiří SEDLÁČEK

neuvolněný místostarosta obce - Roman KUŽEL (člen SDH Kruh)

předseda finančního výboru - Štěpán DEJMEK (člen SDH Kruh)

členové výboru - Lenka KUŽELOVÁ (člen SDH Kruh)
- Jaromír BUCHAR (člen SDH Kruh)

předseda kontrolního výboru - Ondřej ŠÍR

členové výboru - Karel MILITKÝ (člen SDH Kruh)
- Zuzana VALDMANOVÁ


Publikováno 21. 11. 2010 21:27

Volby do zastupitelstva obce Kruh

Datum konání: 21. 10. 2010

Úspěchem se dá nazvat výsledek voleb do zastupitelstva obce Kruh. Z kandidátky SDH Kruh, která čítala 4 osoby, uspěly 3 osoby

Jaromír Buchar
Štěpán Dejmek
Lenka Kuželová

VŠEM DĚKUJEME ZA PODPORU

Výsledky voleb do obecního zastupitelstva obce Kruh


Publikováno 21. 10. 2010 20:57

1 5 10 12 14 Starší