Stalo se … v roce 2018

18.06.2018 Výborová schůze

02.06.2018 Okrsková soutěž Kruh a Pouťové posezení  

28.05.2018 Výborová schůze

25.05.2018 Mytí koupaliště, sraz velitelů před okrskovou soutěží

03.05.2018 Taktické cvičení KONAV-Jizera

20.04.2018 Okrsková schůze v Zálesní Lhotě

19.-21.04.2018 Brigáda na hřbitově

19.04.2018 Úklid kolem komunikací vedoucích do obce

14.04.2018 Školení vedoucích mládeže v Bozkově

09.04.2018 Výborová schůze

05.03.2018 Výborová schůze

Vyhodnocení akcí  a činností za minulé období:

Informace ze zasedání zastupitelstva obce Kruh od velitele jednotky o dotaci pro jednotku na dovybavení ochrannými a věcnými prostředky a zakoupení chybějících skříněk pro uložení zásahového oblečení

Plánování akcí na další období:

Okrsková soutěž a Oslavy (informace o zrušeném vystoupení kapely Člověče nezlob na oslavách ze strany kapely a zvážení jiných variant hudební produkce – dechová hudba Táboranka; diskuze o výrobě propagačních předmětů-tužky, pohledy, reflexní pásky, placky, atd. )

Ostatní:

Plánování prvního letošního svozu elektroodpadu, možnost čerpání financí pro mládež z hasičského fondu Agrofertu

 12.02.2018 Výborová schůze

Vyhodnocení akcí  a činností za minulé období: 03.02. Hasičský bál

Plánování akcí na další období: Okrsková soutěž a Oslavy (tvorba programu; zvaní hostů)

Ostatní: na žádost Obce Kruh plánování brigády na přeložení dlaždic chodníku na hřbitově, dokoupení vybavení (velké a malé panáky, třetinky; rudl na stěhování především rozměrnějšího elektroodpadu), diskuze k pořízení několika nových stejnokrojů

03.02.2018 108.Hasičský bál SDH Kruh

O první únorové sobotě jsme pořádali Hasičský bál. V roce 2017 proběhla velká rekonstrukce celé budovy sokolovny a náš bál první velkou akcí po této rekonstrukci, proto jsme setěšili, že můžeme přivítat naše hosty v novém prostředí. Účast byla více než dobrá, nejlepší za poslední roky. Celý večer hrála výborně skupina Člověče nezlob se, s malou půlnoční přestávkou, až do 2:30. Podle ohlasů návštevníků se bál líbil, tradiční hasičská kuchyně snad "nakrmila všechny hladové krky" a výčep zahnal jejich žízeň. Poděkování patří všem, co jakýmkoliv způsobem pomohli bál zorganizovat a zvláštní poděkování patří sponzorům akce :-)

08.01.2018 Výborová schůze

Vyhodnocení akcí  a činností za minulé období: 06.12.2017 Mikuláš v hasičárně, 06.01.2018 Inventura, Výroční valná hromada

Plánování akcí na další období: organizační zajištění Hasičského bálu, Okrsková soutěž a Oslavy založení sboru (zápůjčka materiálu v pivovaru Nová Paka, hudební produkce)

Ostatní: odvod členských příspěvků do Semil na OSH, schválení příspěvku na dar pro br. Milana Mlejnka z OSH Semily

06.01.2018 Výroční valná hromada SDH Kruh

Tradiční vyhodnocení akcí a činností našeho sboru proběhlo v příjemné atmosféře. Po zprávách o činnosti sboru, mládeže a jednotky, zprávě hospodářky a revizní komise, přednesl velitel sboru návrh plánu činnosti na rok 2018, který byl následněn hlasováním přijat. Následně byli oceněni naši členové Radovan Hrdlička a Jindřiška Krausová. Během diskuze vystoupili se zdravicí hosté valné hromady, bratři z Bukoviny, Levínské Olešnice a Roztok. Pár vět přednesl i starosta obce Jiří Sedláček. Po ukončení oficiální částí bylo podáváno občerstvení, při kterém se promítali fotky a videa z akcí uplynulého roku. Následovala volná zábava, která trvala do večerních hodin :-)