Stalo se … v roce 2013

19.12.2013     Výborová schůze SDH Kruh (přehled činnosti v minulém období, vyhodnocení Adventu, zprávy z okrskové schůze, členské příspěvky na rok 2014, výroční valná hromada našeho sboru-organizační zajištění, účast na VVH ostatních sborů v okrsku, zaslání žádosti na OSA kvůli bálu, inventura majetku 

1.12.2013      Školení JSDHO ( jednotka se přesunula do Semil na stanici HZS LK, kde byla zapojena a odzkoušena vozidlová radiostanice, následně pak byli členové jednotky proškoleni příslušníkem HZS v legislativě týkající se spojové služby a ovládání radiostanic jednotky, účastnilo se 9 členů

30.11.2013    Adventní podvečer (tradiční předvánoční akce v areálu u hasičské zbrojnice pořádána společně s dalšími spolky a Obcí Kruh, počasí moc nepřálo, většinu času pršelo, ale i tak dorazilo dost lidí)

22.11.2013    Okrsková schůze v Zálesní Lhotě (zhodnocení roku 2013, zprávy z OSH - především otázka koncesí na prodej alkoholu, změny v občanském zákoníku od roku 2014, okrsková a další soutěže v roce 2014, termíny bálů a výročních valných hromad, problmatika JSDH obcí 

16.11.2013    Posezení "Odměna" (setkání všech, kteří v letošním roce pomáhali ke zdárnému průběhu akcí a činností sboru, povedená akce, zúčastnilo se cca. 30 lidí)

28.10.2013     Výcvik JSDHO – čištění potrubí pod silnici u Chomaničových čp. 132 ve spodní části obce (proběhlo čištění potrubí vedoucí pod silnicí a ústící po potoka, nasazeno bylo plovoucí čerpadlo; akce  ukončena předčasně z důvodu odpouštění rybníka a následnému splavení nečistot do koryta potoka a tím zanášení sání plovoucího čerpadla; vyčištěna cca polovina z nánosu nečistot v potrubí; pokračovat se bude zřejmě na jaře 2014) fotogalerie

27.10.2013     Úprava zásahového vozu Avia pro uložení nového vybavení pro JSDHO

20.10.2013     Úprava zásahového vozu Avia pro uložení nového vybavení pro JSDHO

16.10.2013     Výborová schůze SDH Kruh (vyhodnocení akcí za minulé období, informace k JSDHO - dotace, naplánování posezení pro hasiče)

13.10.2013     Úprava zásahového vozu Avia pro uložení nového vybavení pro JSDHO

06.10.2013     Úprava zásahového vozu Avia pro uložení nového vybavení pro JSDHO

03.10.2013     Bridáda - sekání a úklid trávy u hřbitova (účastnilo se 6 členů sboru)

14.09.2013     120 let SDH Levínská Olešnice (příjemné odpoledne u bratrů v Olešnici při oslavách založení jejich sboru, jako zázrakem se udělalo na odpoledne krásně, i když několik dní před akcí pršelo; ukázky staré i nové techniky, ukázky Policie ČR; účastnilo se 5 členů našeho sboru, vystaven byl náš historický hasičský vůz Mercedes a slavnostní prapor sboru)

13.09.2013     Brigáda SDH Kruh na obecním úřadě (druhá fáze vyklizení přízemí a 1. patra kvůli výměně oken a zateplování)

10.09.2013      Výcvik JSDHO (členové jednotky provedly průzkum části zatrubněného koryta potoka ve středu obce v délce cca 30 m od domu p. Budiny a na úroveň křížení s hlavní silnicí vedoucí přes náves. Důvodem bylo průsak vody do sklepních prostorů přilehlých domů, průzkumem nebylo zjištěno nic, co by způsobovalo průsak do okolních domů; účastnili se 2 členové jednotky)

07.09.2013     Oslavy založení SDH Karlovice-Sedmihorky (účastnili se 3 členové sboru s vozem Mercedes)

07.09.2013     Školení a výcvik JSDHO (ovládání a zkouška na vodě nového plovoucího čerpadla, základy práce s radiostanicemi, umístění materiálu a vybavení v autě; účastnili se 3 členové jednotky)

07.09.2013     Vyklizení zasedací místnosti v hasičárně z důvodu dočasného přesunutí mateřské školy

07.09.2013     Brigáda SDH Kruh na obecním úřadě (první fáze vyklizení půdy kvůli zateplování)

01.09.2013     Sundávání plachty z pergoly u hasičárny

29.08.2013     Výborová schůze SDH Kruh (vyhodnocení oslav založení sboru a Posezení pod lípou, plán činnosti na další období - brigáda na obecním úřadě kvůli zateplování, sekání u hřbitova, účast na oslavách 120 let od založení SDH Levínská Olešnice)

29.08.2013     Výcvik JSDHO (V rámci výcviku jednotka provedla zprůchodnění kanalizace v části obce Filipovsko. Akce trvala 4 hodiny a účastnilo se jí 7 členů jednotky. Bylo třeba dopravit vodu do vzdálenosti 160 m s přibližným převýšením 20m)

25.08.2013     Školení JSDHO (používání ochranných pomůcek, komunikace v jednotce, základy sebejištění; účastnilo se 8 členů jednotky)

10.08.2013     Oslavy 125 let od založení SDH Kruh + 70 let historického hasičského vozu Mercedes spojené s tradičním Posezením pod lípou (velmi vydařené počasí, hojná účast staré i nové techniky, velmi pěkná návštěvnost lidí, veselo až do rána)

7.-9.08.2013  Přípravy na oslavy sboru (příprava areálu u hasičárny, dovoz zásob, atd.)

02.08.2013    Výborová schůze SDH Kruh (organizační věci související s oslavami sboru, další informace kolem dění ve sboru, vzpomínka na sestru Věru Morávkovou)

10.07.2013     Úmrtí sestry Věry Morávkové (80 let)

05.07.2013     Výborová schůze SDH Kruh (přehled činnosti v minulém období, informace k JSDHO - povodně, dovybavení jednotky, organizace srpnových oslav)

03.07.2013     Výměna zámku u vrat garáře hasičské zbrojnice (účast 3 členové SDH)

27.06.2013     Poslední rozloučení s br. Jiřím Jakoubkem (85 let)

24.06.2013     Návštěva komise k Soutěži vesnice roku

10.06.2013     Zásah JSDHO Kruh - Zatopení několika domů přílivovou vlnou při prudkém dešti v Kruhu (technická pomoc - místo tzv. Filipovsko - ucpaná propust při prudkém dešti - stavba protipovodňového valu, čerpání vody, čištění a vyklízení objektu, kontrola vodoteče, propustí a mostů v obci)

 09.06.2013     Úklid po povodni v obci (Celodenní dokončovací práce na úklidu po povodni, čerpání několika studní, čištění koryta potoka a vyřezání porostů bránících toku, vymytí bláta z koupaliště.)

08.06.2013     Zásah JSDHO Kruh - Blesková povodeň v Kruhu (Po ostrém přesunu z Okrskové soutěže naše jednotka společně s dalšími občany a sousedními jednotkami hasičů likvidovala následky povodně.)

08.06.2013     Okrsková soutěž v Levínské Olešnici (Soutěži už od začátku nepřálo počasí a rozhodlo, že prioritou dne bude něco úplně jiného. Nastala zvláštní situace, kdy jsme odjížděli, aniž bychom něco předvedli ... viz. dále) 

01.06.2013     Pouťové posezení u hasičárny (Až na počasí vyvedená akce. Celý den pršelo a byla zima, ale stejně přišlo odhadem 70 lidí. Všem díky.)

30.05.2013     Příprava na Pouťové posezení (nandávání plachty na pergolu)

26.05.2013     Příprava na Okrskovou soutěž

25.05.2013     Školení preventistů III (účast 10 členů z domácího sboru a 1 z Levínské Olešnice)

24.05.2013     Bridáda - sekání a úklid trávy u hřbitova (Účast 10 členů + 1 dítě)

20.05.2013     Jednání se zástupci HZS na Obecním uřadě (přítomni starosta obce, velitel JSDHO, ředitel územního odboru HZS Semily a velitel stanice v Jilemnici; projednány podrobnosti k akceschopnosti JSDHO)

17.05.2013     Výborová schůze SDH Kruh  (upřesnění akce Dětský den, Pouť, účasti na srazu hasičské techniky v Litoměřicích a další)

15.-17.05.2013     Odborná příprava velitele jednotky PO, velitele družstva a strojníků v ÚHS Bílé Poličany

26.04.2013    Okrsková schůze v Roztokách u Jilemnice (organizační a administrativní záležitosti, okrsková schůze, další informace z okresu a okrsku; více ve zprávě zde:

25.04.2013     Brigáda - rozřezání a úklid dřeva za hasičárnou (zúčastnili se 4 členové)

18.04.2013     Výborová schůze SDH Kruh ( shrnutí dění v uplynulém obdobi, informace k žádosti o dotaci z fondu PO Libereckého kraje, plán na další týdny - dolaďování akcí Pouť a oslav založení sboru, informace k výstavě hasičské techniky v Litoměřicích )

17.04.2013     Brigáda - úklid kolem příjezdových cest do obce a u hřbitova (sezbírání odpadků, roztřídění podle druhů do pytlů a odvoz k obecnímu úřadu, případně do kontejneru u hřbitova; u hřbitova úklid kolem plotu a zametení parkoviště, zúčastnilo se 7 členů + 3 děti)

28.03.2013     Velitelský den na stanici HZS v Jilemnici ( účast velitele jednotky PO, jedná se o setkání velitelů JSDH obcí s příslušníky HZS, diskuze o činnosti dobrovolných a profesionálních jednotek )

21.02.2013      Výborová schůze SDH Kruh (vyhodnocení bálu, informace o plánovaných akcích na rok 2013 )

02.02.2013      Hasičský-maškarní bál ( tradiční akce v obci, poměrně slušně navštívená, i když velmi málo masek )

02.02.2013      Účast zástupců sboru na Výroční valné hromadě v Roztokách

01.02.2013      Příprava sálu na hasičský bál (doprava materiálu, židle, stoly, ubrusy, atd.)

31.01.2013      Příprava sálu na hasičský bál (především výzdoba

17.01.2013      Výborová schůze SDH Kruh (finální přípravy bálu )

11.01.2013      Účast zástupců sboru na Výroční valné hromadě v Levínské Olešnici

05.01.2013      Účast zástupců sboru na Výroční valné hromadě v Martinicích