Stalo se … v roce 2014

 

22.12.2014 Zásah JSDHO Kruh – technická pomoc – ucpaný kanál u čp.1

(V 16:56 hodin byl vyhlášen poplach JSDHO Kruh, jednotka vyjela v počtu 1+4. Důvodem byl ucpaný kanál u čp. 1. Voda, která  stékala z pole a louky, ohrožovala objekt. Jednotka provedla odklonění tekoucí vody od objektu, následně bylo provedeno kompletní vyčištění kanálové šachty, která byla plná spadaného listí. Byla provedena kontrola na další kanálové vpusti a potrubí. V 18:52 se jednotka vrátila na základnu.)

12.12.2014 Výbor SDH Kruh; inventarizace majetku obce a sboru

(Přehled akcí a činností za minulé období, organizační zajištění Výroční valné hromady, informace k Hasičskému bálu a diskuze o některých dalších plánovaných akcích na rok 2015. Zároveň byla provedena inventarizace majetku obce a sboru.)

12.12.2014 Účast zástupců sboru na Výroční valné hromadě v Bukovině

( Zúčastnili se 2 zástupci sboru.)

29.11.2014 Adventní podvečer

(Tradiční předvánoční akce, kterou jsme pořádali s Obcí Kruh a ČČK Kruh v areálu u  hasičské zbrojnice. Opět dorazilo mnoho návštěvníků, kteří se chtěli naladit na příchod Vánoc. Pořadatelé připravili v zasedací místnosti výstavu na téma Vánoční stomečky, před hasičárnou proběhl klasický vánoční trh. Bylo k dispozici bohaté občerstvení, děti ze školky přednesly koledy a básničky, oficiálně se rozsvítil vánoční stromek a celá akce vyvrcholila krásným ohňostrojem.)

24.11.2014 Zásah JSDHO Kruh – požár popelnice a tují u čp. 134

(V 1:39 hodin byl vyhlášen poplach JSDHO Kruh, jednotka vyjela v počtu 1+5. Důvodem byl požár popelnice a živého plotu z tují u čp. 134. Po příjezdu na místo události zde již byla profesionální jednotka ze stanice Jilemnice, která již měla požár zlikvidován. Na pokyn velitele zásahu byla naše jednotka jako záloha na místě zásahu a ve 2:14 hodin se vrátila na základnu.)

22.11.2014 Kontrola techniky před zimou 

(Členové JSDHO Kruh v počtu 1+7 provedli kontrolu a zkoušku techniky před zimou a případné zazimování, následně proběhla diskuze k požadavkům jednotky do obecního rozpočtu na rok 2015.)

12.11.2014 Výbor SDH Kruh

(Přehled akcí a činností za minulé období, organizační zabezpečení Adventního podvečeru, informace z Okrskové valné hromady, informace k inventarizaci majetku obce a sboru, schválení daru na Kružskou kundratickou, diskuze k některým plánovaným akcím v roce 2015.)

10.11.2014 Odvoz sesbíraných starých elektrospotřebičů k recyklaci

( Odborná firma odvezla nasbírané staré elektrospotřebiče z našich dvou sběrů k recyklaci.)

07.11.2014 Okrsková schůze v Čisté

(Vše podstatné najdete v zápisu zde: Zápis z Okrskové schůze Čistá 7. 11. 2014.pdf

31.10.2014 Recyklujte s hasiči

(Další kolo svozu starých elektrospotřebičů, účastnili se 2 členové sboru.)

27.09.2014 Recyklujte s hasiči

(Další kolo sběru starých elektrospotřebičů, účastnili se 2 členové sboru.)

26.09.2014 Miloslav Brož 65 let

(Návštěva u našeho zasloužilého člena při příležitosti narozenin a předání dárkového balíčku.)

18.09.2014 Výbor SDH Kruh

( Přehled akcí a činností za minulé období, organizační zabezpečení Adventního podvečeru, informace o volbách do výboru, diskuze o požadavcích do obecního rozpočtu na rok 2015, informace k Okrskové valné hromadě, diskuze k opravě historického vozu Mercedes a další.)

12.09.2014 Odvoz sesbíraných starých elektrospotřebičů k recyklaci

( Odborná firma odvezla nasbírané staré elektrospotřebiče z našich dvou sběrů k recyklaci.)

06.09.2014 Návštěva u hasičů v Karlovicích

(Návštěva u hasičů v Karlovicích na jejich akci, zúčastnili se 4 členové sboru s historickým vozem Mercedes.)

06.09.2014 Nátěr pergoly

( 4 členové sboru provedli obroušení staré barvy a následně nový nátěr.)

30.08.2014 Recyklujte s hasiči

(Další kolo sběru starých elektrospotřebičů, účastnili se 2 členové sboru.)

23.08.2014 Brigáda na požární nádrži

(Bylo provedeno vyčištění požární nádrže od naplaveného bahna a dalších nečistot, včetně vzrostlého rákosí. Účastnilo se 9 členů sboru.)

14.08.2014 Průzkum potrubí pod návsí

(Na žádost starosty obce provedli 3 členové jednotky průzkum části zatrubněného potoka pod návsí, v místech, kde při povodni voda pronikla ven vozovkou. Průzkumem bylo zjištěno téměř ucpané vedení a nutnost v tomto místě provést odkrytí vozovky a vyčištění potrubí.)

11.08.2014 Čerpání studně za obchodem

(Na žádost nájemce obchodu a hostince provedli 4 členové jednotky opětovné vyčerpání studny za obchodem a následné ošetření vody ve studni Savem.)

10.08.2014 Zásah JSDHO Kruh - blesková povodeň

(Pár hodin po úklidu areálu po sobotním posezení, kdy to vypadalo na odpočinkové odpoledne, přišla velká voda. Stalo se tak téměř přesně po roce a dvou měsících … Voda tentokrát značně porušila vozovku ve středu obce u sokolovny, zaplavila tenisové kurty a studnu za obchodem, naštěstí se nedostala až na koupaliště jako loni. Jednotka provedla stavbu protipovodňové stěny z pytlů písku u několika ohrožených domů, čištění propustí na toku potoka, vyčerpání sklepa domu čp.211 u železničního mostu na katastru obce Roztoky u Jilemnice, vyčerpání studně za obchodem, čištění komunikace a ostatních ploch na návsi a okolí. Jednotka využila veškeré nově pořízené vybavení, které dostala do užívání po povodni v roce 2013. Zasahovalo 7 členů jednotky a pomáhali další členové sboru a občané obce.)

09.08.2014 Posezení pod lípou

(Naše tradiční letní akce, která měla jednu z nejvyšších návštěv za poslední roky, všechna místa na sezení byla obsazena a ještě jsme museli přidávat židle a stoly ze zasedací místnosti. K úspěchu akce značnou měrou přispělo naprosto perfektní letní počasí, ale i výborná hudební produkce p. Červeného s partnerkou a klasicky výborná hasičská kuchyně. Odhadem se zúčastnilo cca. přes 100 návštěvníků. Všem díky ;-))

26.07.2014 Recyklujte s hasiči

(První sběr vysloužilých elektrospotřebičů v obci, který od letošního roku bude zajišťovat náš sbor. Dopravu zajistil starosta sboru Multicarou, podařilo se sesbírat velmi slušný počet spotřebičů. Účastnili se 2 členové sboru.)

25.07.2014 Výbor SDH Kruh

(Přehled činností a akcí za minulé období, plán akcí na nejbližší období, především pak Posezení pod lípou a svoz vysloužilých elektrospotřebičů, diskuze k zapojení sboru do voleb do obecního zastupitelstva, další informace jako zřízení bankovního účtu sboru a další.)

24.07.2014 Marie Kuželová 80 let

(Návštěva u naši zasloužilé členky u příležitosti narozenin a předání dárkového balíčku.)

14.06.2014 Oslavy 130 let od založení SDH Mříčná

(Oslav založení sousedního sboru se zúčastnili 3 členové sboru s historickým vozidlem Mercedes.)

14.06.2014 Okrsková soutěž ve Studenci

( Soutěž proběhla po organizační stránce absolutně bez problémů, počasí nás ušetřilo velkého deště. Bohužel našemu družstvu se nedařilo a skončilo na jednom z nejhorších míst za poslední léta. Stalo se tak kvůli technickým problémům s materiálem, konkrétně rozpojením béčka z rozdělovače při obou útocích.)

Výsledky najdete zde: 

 

08.06.2014 Příprava družstva na Okrskovou soutěž

( Poslední příprava před Okrskovou soutěží.)

07.06.2014 Oslavy 140 let od založení SDH Jilemnice

(Oslav založení sboru v Jilemnici se z důvodu termínové kolize s Hasičskými slavnostmi v Litoměřicích zúčastnil pouze starosta sboru.)

5.-7.6.2014 Hasičské slavnosti v Litoměřicích

(10 zástupců sboru s historickým vozidlem Mercedes se již potřetí zúčastnili celorepublikového sjezdu hasičské techniky. Akci provázelo pěkné počasí, které přispělo k příjemnému průběhu slavností. Letos se zúčastnilo celkem 250 sborů – 2500 hasičů, návštěvníků dorazilo 17 tisíc.)

31.05.2014 Pouťové posezení u hasičárny

(Naší tradiční akci, kterou pořádáme pravidelně každý první víkend v červnu poznamenalo chladnější počasí, ale především malá návštěvnost.)

26.05.2014 Čerpání a mytí koupaliště

(Členové JSDHO Kruh provedli na žádost najemce areálu koupaliště odčerpání zbytku vody pomocí plovoucího a motorového kalového čerpadla a následně pomocí dvou proudů C omytí stěn a dna koupaliště. Účastnili se 4 členové jednotky.)

25.05.2014 Příprava družstva na Okrskovou soutěž

24.05.2014 Úpravy na vozidle Avia pro uložení nového vybavení

 (Členové JSDHO Kruh pokračovali v úpravách  skříně pro uložení hadic a armatur. Účastnilo se 5 členů jednotky.)

 18.5.2014Propagační jízda SH ČMS – Semily

( Zástupci našeho sboru se s historickým vozidlem Mercedes zúčastnili Propagační jízdy SH ČMS k výročí 150. let od založení prvního hasičského sboru v Čechách. V rámci jízdy se kolona historických vozidel se starostou SH ČMS br. Richterem zastavila v Semilech v parku Ostrov, kde proběhl slavnostní nástup a předání pamětních stuh k praporům zúčastněných sborů. Zároveň byli také oceněni zasloužilí funkcionáři, vedoucí mládeže a úspěšní reprezentanti sborů v požárním sportu. K vidění byla i moderní technika HZSLK ze stanice v Semilech a JSDH Semily-Podmoklice. Za náš sbor stuhu, medaili a upomínkové předměty převzal z rukou starosty SH ČMS a zástupců OSH Semily starosta sboru. Účastnilo se 6 členů SDH. )

17.5.2014   Úpravy na vozidle Avia pro uložení nového vybavení

( Členové JSDHO Kruh pokračovali na úpravách vozidla Avia. Byly upraveny úložné plochy na střeše, aby se dalo najet se savicemi ke kalovému čerpadlu do garáže; pokračovali v úpravě skříně pro uložení kalového čerpadla. Účastnilo se 5 členů jednotky.)

16.5.5014   Čerpání studně na fotbalovém hřišti

( JSDHO provedla na žádost fotbalového oddílu vyčerpání studně na fotbalovém hřišti znečištěné povrchovou vodou po prudkých deštích. Poprvé bylo použito nové motorové kalové čerpadlo, které bylo zařazeno do výzbroje jednotky. Ze studny bylo vyčerpáno cca 9 m vodního sloupce za 10 minut provozu čerpadla. Účastnilo se 5 členů jednotky. )

13.5.2014   Výbor SDH Kruh

( Seznámení s činností za minulé období, plán na další období – podrobnosti o účasti na Propagační jízdě SH ČMS v  Semilech, organizační zajištění Pouťového posezení a Hasičských slavností v Litoměřicích, informace o možném zapojení sboru do sběru nepotřebného elektroodpadu v programu Recyklujte s hasiči, informace o registraci sboru ve velkoobchodech kvůli nákupu alkoholu na akce, informace o činnosti JSDHO. )

10.5.2014       Příprava vozu Avia na STK, úpravy pro uložení nového vybavení

( Členové jednotky provedli  umytí auta včetně motoru, úklid vnitřních prostor, obroušení kytu na karoserii; dále úpravy vnitřních prostor ve skříni pro uložení nového motorového kalového čerpadla. Účastnilo se 7 členů jednotky. )

26.4.2014       Čištění kanálu a propusti pod silnicí u Chomaničových čp. 132

( Jednalo se o dokončení započatých prací z podzimu 2013. Členové sboru vybrali naplavený materiál-cca 1,5 kubíku z kanálu u silnice a potrubí pod silnicí, pomocí plovoucího čerpadla propláchli vedení až do ústí potoka. Účastnilo se 7 členů SDH.)

11.4.2014       Okrsková schůze ve Studenci

( Vše podstatné najdete v zápisu zde: Zapis_okrskove_schuze_Studenec_11_4_2014.pdf )

6.4.2014            Zkouška opravené motorové stříkačky r.v.1975

( Po opravě naší druhé stříkačky, přehled prací najdete zde Popis oprav PS 12 r.v. 1975 zásahová ,  provedli členové JSDHO zkoušku na vodě. Stříkačka je plně schopná provozu a je připravená pro případný zásah v Avii. Členové JSDHO při opravách odpracovali bezmála 200 hodin. )

2.4.2014            Výbor SDH Kruh

( Seznámení s činností za minulé období, plán na další období – podrobnosti k jízdě historických vozidel v Semilech a dalším akcím, brigádě v hasičárně spojené s vyřazením staré výzbroje z majetku obce i SDH a dalším plánovaným brigádám, informace o účasti obce v soutěži Vesnice roku, diskuze o možném zapojení zástupců sboru do komunálních voleb v obci na podzim roku 2014, informace o JSDHO. )

26.4.2014       Získání koncese na prodej alkoholu a živnosti na pohostinskou činnost

( Živnostenský úřad v Jilemnici vydal na základě předložení všech potřebných dokladů našemu sboru koncesi na prodej alkoholu a živnost na pohostinskou činnost. Sbor zastupoval a žádost vyřizoval starosta. )

21.3.2014       Sběr odpadků kolem přístupových cest do obce; odvoz motorové stříkačky PS12 r.v. 1975 na opravu

( Již tradiční brigády na úklid po neukázněných lidech, kteří házejí odpad kolem silnic, se zúčastnilo 6 členů + 1 mladý hasič. Zároveň byla z důvodu plánované opravy odvezena stříkačka r.v 1975, na které proběhly opravy ve stejném rozsahu jako na stříkačce r.v. 1987. Pro případ zásahu byla připravena druhá stříkačka r.v. 1987. )

20.3.2014       Zkouška opravené motorové stříkačky PS12 r.v. 1987

( Po odpracování cca. 90 hodin členy JSDHO, přehled prací najdete zde Popis oprav PS 12 r.v.1987 soutěžní,  na téměř generální opravě byla provedena zkouška „nové“ stříkačky. Byly zjištěny drobné nedostatky-netěsnosti, které byly odstraněny buď na místě nebo další den v hasičárně, kdy byla stříkačka znovu odzkoušena na vodě a vše již bylo OK. )

9.3.2014            Zkouška motorové stříkačky PS12 r.v. 1987 a odvoz na opravu

( Z důvodu nutné opravy chlazení byla provedena členy JSDHO zkouška stříkačky, která slouží k požárnímu sportu. Nakonec byla dohodnuta kompletní oprava stříkačky, mimo motoru,  svépomocí, která byla realizována z rozpočtu obce, kde byly vyčleněny finanční prostředky na náhradní díly. )

27.2.2014       Předváděcí akce firmy Pavliš a Hatmann

( Zástupcem firmy byla prakticky předvedena nová motorová stříkačka PH-ALFA. Kromě členů domácího sboru se přišli podívat starosta obce a zástupci sboru z Martinic. Zároveň byla poprvé po zimě odzkoušena naše zásahová stříkačka PS12 r.v. 1975 a bylo provedeno porovnání se stříkačkou PH-ALFA. Zúčastnilo se cca. 20 lidí. )

19.2.2014       Výbor SDH Kruh

( Zhodnocení hasičského bálu, seznámení s akcemi a činnostmi na další období - projednání zajištění hudebních produkcí na akcích sboru v roce 2014 a Hasičském bálu 2015, upřesnění konání termínů kulturních akcí sborů, přehled plánovaných brigád sboru, účast na akcích ostatních sborů a okresního sdružení. Seznámení se změnami, které se týkají jednotky SDH obce. )

1.2.2014            Hasičský bál SDH Kruh

( Vcelku povedená akce, zúčastnilo se cca. 120 návštěvníků, pohodu podpořila svojí produkcí kapela Krakonoš v Jablonce n. Jizerou. )

1.2.2014            Výroční valná hromada SDH Roztoky u Jilemnice

( Účastnili se 2 členové výboru. )

31.1.2014       Příprava sálu sokolovny na Hasičský bál

( Finální přípravy sálu a zázemí. )

30.1.2014   Příprava sálu sokolovny na Hasičský bál

( Byl vyzdoben sál. Protože se sešlo dost členů, tak byly nanošeny židle a stoly. )

23.1.2014   Shromáždění starostů sborů okresu v Semilech

( Za náš sbor se účastnil místostarosta a jednatel sboru, starosta byl v zaměstnání; Přednesena zpráva o hospodaření OSH Semily za rok 2013 a další informace. Zástupci sboru odevzdali členské příspěvky našeho sboru na rok 2014. )

17.1.2014       Výbor SDH Kruh

( Organizační zabezpečení hasičského bálu, seznámení s akcemi a činnostmi na další období. )

11.1.2014       Výroční valná hromada SDH Kruh

( Průřez a zhodnocení činnosti sboru v roce 2013, zúčastnilo se cca. 40 členů a hostů. )