Stalo se … v roce 2024

 

08.04.2024  Výborová schůze

06.04.2024  Mobilní svoz elektroodpadu v obci; Ukliďme Česko, ukliďme Kruh;

                    montáž nové vývěsní skříně

05.04.2024  Okrsková schůze v Roztokách u Jilemnice

04.03.2024  Výborová schůze

03.02.2024  Hasičský bál

02.02.2024  Příprava sálu na Hasičský bál

31.01.2024  Shromáždění starostů SDH okresu Semily

29.01.2024  Výborová schůze

27.01.2024  Výroční valná hromada SDH Roztoky u Jilemnice

16.01.2024  Výjezd JPO Kruh 1-2024, technická pomoc – transport pacienta

13.01.2024  Výroční valná hromada SDH Kruh

12.01.2024  Výroční valná hromada SDH Levínská Olešnice

08.01.2024  Výborová schůze

06.01.2024  Výroční valná hromada SDH Martinice

05.01.2024  Inventura majetku Obce Kruh v hasičské zbrojnici

02.01.2024  Odvoz elektra firmou k recyklaci