Drobečková navigace

Úvod > O obci > Současnost > Informace o obci

Informace o obci

Pohled na panoráma Krkonoš

Poloha a charakteristika obce

Obec Kruh leží v západní částí Podkrkonoší, v okrese Semily. Rozloha katastru je 604 ha. Kruh je obcí podhorského charakteru s rozptýlenou zástavbou. Osou výrazně protáhlého půdorysu obce je Kružský potok, sledovaný silnicí III. Třídy Roztoky u Jilemnice – Kruh – Mříčná. Zástavba Hoření část obcesleduje tuto osu zhruba v délce 3 km. V horní (severní) části obce je rozložena převážně na levém břehu potoku, kolem komunikace a na prudkém levobřežním svahu až po terénní hranu údolí. Střední část obce se rozkládá na obou březích potoka a zástavba se soustřeďuje především po pravém břehu nad komunikací. Dolní (jižní) část obce s velmi rozptýlenou zástavbou se rozkládá na obou stráních údolí.

Největší část území je využívána pro zemědělskou produkci (486 ha) – z celkové výměry obce je 80,5 % zemědělská půda. Nezemědělská půda se rozkládá na 118 ha a tvoří ji především lesy (76 ha). Zastavěné plochy obce (7 ha) tvoří pouze nepatrné procento z celkové katastrální výměry.

Pověřeným úřadem III. typu pro obec Kruh je MěÚ v Jilemnici (6 km), kde se nachází úřady s přeneseným výkonem státní správy.

Z hlediska krajinného prostředí je prostor obce charakterizován výraznou hranou, vymezující údolí z východu (výškový rozdíl oproti vodoteči cca 30 m) a povolnými svahy pravého břehu potoka, stoupajícími k severozápadu. Ve střední části obce se údolí rozšiřuje směrem východním, v jižní části je opět sevřenější. Nadmořská výška obce je 410 – 480 m. Morfologie terénu vytváří tak velmi protáhlý a poměrně uzavřený prostor s blízkými pohledovými horizonty.

Obyvatelstvo

Vývoj počtu obyvatel v letech 1930 - 2009

ROK

1930

1950

2002

2003

2004

2016

POČET

1016

763

501

488

486

470

Počet obyvatel k 31.3.2016 činil 470 z toho je 233 mužů a 237 žen. Průměrný věk obyvatel obce  44 roku. V posledních letech se počet obyvatel nemění.

 V minulém období stanovila urbanistická studie  pro uvedené aktivity vhodné lokality, které obec získala do nově utvořeného územního plánu obce, schváleného v roce 2010. Do míst bude v roce 2013 vybudována nová místní komunikace.

Domovní a bytový fond

Roubená chalupa v hoření části obceTrvale obydlených domů je v obci 132, z toho rodinné domy činí 88,6 %. Neobydlených domů je v obci evidováno 64, z toho je 54 nevyčleněných chalup. Rozsah domovního fondu, který není trvale využíván, je značný. Důvodem je vysoký podíl rodinných domů, které svým standardem neodpovídají požadavkům mladých rodin.

Celkový počet bytů v obci je 176. Převážná část bytů je v rodinných domech (76,7 %), 22,7 % bytů je lokalizováno v bytových domech.

Průměrné stáří domu je 51,3 let. 15,9 % bytů bylo postaveno do roku 1899, dalších 27,8 % bytů bylo postaveno od roku 1900 do roku 1945. Největší výstavba bytů byla realizována v letech 1946 – 1970 (29 %). Od roku 2002 se výstavba rodinných domů v obci opět značně zvýšila a tento trend stále trvá, i když nový stavební zákon platný od 1.1.2007 zasáhl do výstavby velmi tvrdě např. omezením výstavby pouze na hranici intravilánu obcí.

Obraz vesnice

čp. 136 v poliCharakter zástavby v obci je rostlý. Převažují zde isolované domky vesnického typu. Rozložení starých objektů lidové architektury s četnými statky svědčí o tom, že zástavba, původně volněji rozložená v údolí, se postupně soustřeďovala k silnici a později k dnešnímu středu obce. Vznikl tak poměrně přirozený přechod zástavby k zastavěné části obce do krajiny bez mimořádných prostorových konfliktů.

Nové domy jsou většinou postaveny na původních základech, čímž je udrženo měřítko a rozmanitost zástavby. Obyvatelům obce i rekreantům proto lze poděkovat za udržování dobrého stavu objektů. Úroveň oprav je samozřejmě závislá na finančních možnostech vlastníků a na pochopení významu zachování stavby.

Nadále je nutné dbát (působit na vlastníky), aby při rekonstrukcích zachovávali např. hmotové vztahy, velikosti a tvary oken, atd.

Doprava a komunikace

a) státní komunikace a železnice

Autobusová zastávka ve středu obceObcí prochází státní komunikace III. třídy č. 28 614 Roztoky u Jilemnice - Kruh - Mříčná, jež je zároveň dopravní páteří celé obce. Dále obcí prochází silniční spojka III/ 28 615 Kruh - Roztoky u Jilemnice. Vzhledem k přepravě těžkých nákladů se stav těchto komunikací rok od roku zhoršuje. Obec z tohoto důvodu není spokojena s nadměrným zatěžováním silnic a s jejich postupnou destrukcí. Jsou již místa, kde dochází k sesuvům svahů v těsné blízskosti vozovek.
Územím prochází jednokolejná železniční trať č. 040 (Chlumec nad Cidlinou - Trutnov). Nejbližší železniční stanice je na okraji sousední obce Roztoky u Jilemnice ( 2km ). Občanům Kruhu by vyhovovala zastávka více v lokalitě za kružským kravínem. Případná realizace bude věcí dalších jednání.

b) místní komunikace a jejich údržba

Obec je vlastníkem cca 6 km místních komunikací. Místní komunikace jsou v některých úsecích penetrované. V uplynulém období se podařilo některé úseky opravit položením celoplošného asfaltového koberce. Do správy obce patří také úseky chodníků, které lemují převážnou část komunikace III. třídy procházející obcí. V roce 2004 - 2006 bylo do opravy třech úseků chodníků investováno 800 tisíc korun z rozpočtu obce.V roce 2008 byl opraven 300m úsek místní komunikace od hráze rybníka do plánované zástavbové lokality. Hodnota díla se vyšplhala na 320.000,- Kč z plánovaných 200.000,- Kč, vzhledem k nekvalitnímu podloží původní komunikace.

 

21. 10. Brigita

Zítra: Sabina
FIRMY V NAŠÍ OBCI

Obec
Kruh - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

PO 7:30 - 12:00 13:00 - 17:00
ST 7:30 - 12:00 13:00 - 17:00

Obec Kruh

obeckruh_uvod.jpg

Liberecký kraj

http://www.kraj-lbc.cz/

Portál veřejné správy ČR

http://portal.gov.cz/wps/portal

Jak se Vám líbí naše www stránky?
a) ano líbí
  
 4156
b) nelíbí se mi
  
 3635
c) normální web
  
 3612

Návštěvnost stránek

235987
obeckruh_footer.png