Drobečková navigace

Úvod > Školství

Školství

Základní škola čp. 160 provoz ukončen 30.6.2005

Kružská škola - otevřena v roce 1886
Historie

První zmínka o kružské škole pochází z roku 1784, kdy prvním kružským učitelem byl František Dušek, rodák z Jilemnice. V roce 1792 byla na náklady místních obyvatel postavena nová, dřevěná škola čp. 86. V roce 1879 se vyučovalo v domě čp. 117.

Současnost

Kružská školaDnešní škola byla slavnostně otevřena 26.6.1886. Školní rok 2005 - 2006 nebyl již zahájen pro nedostatek dětí.
Rodiče prvňáčků se rozhodli dát své děti do školy v sousední Obci Roztoky u Jilemnice. Obec Kruh tímto ztrácí velice důležité zařízení, které právě kružští občané pro své děti před stovkami let vybudovali. Pro dnešní generaci mladých lidí asi již kružská škola není dost dobrá - škoda pro další generace!!!!!! 

K datu 1.9.2008 byla škola vyřazena ze sítě škol a školských zařízení. Na konci roku 2007 bylo rozhodnuto o zpracování předběžného projektu na přestavbu školy v bytový dům a od ledna 2008 byla zahájena práce na návrzích k celkové přestavbě vnitřních prostorů na bytové jednotky. Předběžná investice je odhadována na 14 - 20 mil. korun. Vzhledem k vysokýn nákladům se zatím s přestavbou nepočítá. V budově školy je jeden byt, který obec pronajímá . Další prostory školy jsou zatím využívány jednorázově pro různé akce zejména výstavy, nebo uskladnění matriálu pro naše občany, kteří se rozhodli pro rekonstrukci domu a nemají skladovací místa na své věci po dobu stavby. V zimě se scházejí v místnosti bývalé družiny matky s dětmi a využívají pro hry svých ratolestí její vybavení, několikrát v roce se ve sborovně schází výbor místního Červeného kříže.

Mateřská škola

Mateřská škola byla v budově základní školy otevřena 1.9.1950. 2. října 1964 byla přestěhována do budovy společné s obecním úřadem, ve které sídlí dodnes.

Mateřská škola čp. 165 je také majetkem obce. Maximální kapacita dětí je 24 míst. V mateřské škole je dnes vytvořena jedna třída, do které dochází  24 dětí, čímž je naplněna kapacita na 100%.
Objekt je ve vyhovujícím technickém stavu, v roce 2003 byly  provedeny nátěry oken a venkovních dveří. V roce 2006 byl vybudován přístřešek nad vchodem do MŠ z důvodu bezpečnosti a ochrany před padajícím sněhem a námrazou, dílo má hodnotu 65.000 Kč. Přístřešek  byl v roce 2007 natřen a oplechován. V roce 2008 byl vybudován vlastní zdroj pitné vody přímo u budovy MŠ a OÚ s novou vodovodní přípojkou v hodnotě 320.000,- Kč. Vzhledem k velkému zájmu o umístění dětí v tomto zařízení bylo požádáno o zvýšení kapacity MŠ od 1.9.2009 z 20 na 24 míst. Toto navýšení kapacity sebou nese některé nutné úpravy zařízení v MŠ, a to hlavně po stránce hygienické dobudováno 1x WC a sprchový kout.

Budova MŠ byla v roce 2012 kompletně zateplena a byla vyměněna okna, v roce 2015 došlo k výměně topného systému (tepelné čerpadlo za akumulační kamna), zabudovalo se zařízení na rekuperaci vzduchu, opravila se podlahová krytina a školka byla kompletně vymalována. Spolu s Obecním úřadem stály tyto dvě akce dotované z prostředků SFŽP přibližně 4.5 milionu korun

 

Školní vzdělávací program 2017- 18

nákladem 12.000,-Kč postavena nová prolézačka

 

 

 

21. 10. Brigita

Zítra: Sabina
FIRMY V NAŠÍ OBCI

Obec
Kruh - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

PO 7:30 - 12:00 13:00 - 17:00
ST 7:30 - 12:00 13:00 - 17:00

Obec Kruh

obeckruh_uvod.jpg

Liberecký kraj

http://www.kraj-lbc.cz/

Portál veřejné správy ČR

http://portal.gov.cz/wps/portal

Jak se Vám líbí naše www stránky?
a) ano líbí
  
 4156
b) nelíbí se mi
  
 3635
c) normální web
  
 3612

Návštěvnost stránek

235987
obeckruh_footer.png